Σουφαράπη Παντούλα| Τεχνικό γραφείο Μελετών & Κατασκευών